Tagged: Management

សារៈសំខាន់ នៃវប្បធម៌ការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

ធនធានមនុស្ស គឺជាធាតុមួយយ៉ាងសំខាន់ នៅក្នុងដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុន ។ ដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ឲ្យបានល្អ និងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ មានឧបករណ៍ជាច្រើន ដែលត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ ។ ឧបករណ៍មួយ ក្នុងចំណោមនោះ គឺ វប្បធម៌ការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន ព្រោះមនុស្សចូរចិត្តធ្វើអ្វីដែលមនុស្សភាគបានធ្វើវា ។

management