Tagged: leadership

អ្នកដឹកនាំ ត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង

តួនាទីមួយរបស់អ្នកដឹកនាំ គឺត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តគេ ប៉ុន្តែនៅពេលខ្លួនជួបបញ្ហាដែរ តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ? អ្នកដឹកនាំត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង ព្រោះថា ពាក្យថាអ្នកដឹកនាំ គឺអ្នកនាំគេ ទៅរកជោគជ័យ និងជាអ្នកដែលគេពឹងពាក់លើខ្លួន ។ បើត្រូវការអ្នកផ្សេងលើកទឹកចិត្ត មានន័យថា ខ្លួនពឹកពាក់លើគេ ជោគជ័យ ឬបរាជ័យ គឺអាស្រ័យលើគេ អាស្រ័យលើការលើកទឹកចិត្តរបស់គេ ។ លើសពីនេះទៅទៀត ជួនកាលអ្នកផ្សេង មិត្តភក្តិ រួមទាំងក្រុមគ្រួសារយើង មិនដឹងពីវិធីសាស្ត្រលើកទឹកចិត្តយើងឡើយ ព្រោះគេមិនយល់ពីយើងកំពុងធ្វើអ្វីទេ ប៉ុន្តែបើគេយល់ ក៏ពួកគេអាចជួយលើកទឹកចិត្តយើងតែមួយរយៈពេលខ្ចីប៉ុណ្ណោះ  គេរវល់ការងារគេដែរ ។       ដូច្នេះ អ្នកដឹកនាំ ត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង...

leadership